Inbjudan till seminarium 7 oktober 2015 “Sötlupin, framtidens gröda”

Seminariet riktar sig till dig som är intresserad av sötlupin som råvara till foder och livsmedel. Vi vill ge en kunskapsuppdatering och visa på förutsättningar för lupinodling i Sverige. Vi bygger också upp ett nätverk som kan stimulera till produktutveckling, ökad marknad och ökad användning såväl på gårdsnivå som i industri.

Backgrund historia kan man läsa här.

 

Program
09:30 – 10:00 Kaffe med tilltugg


10:00 – 10:20   Karlien de Temmerman, projektansvarig, introducerar sötlupin
10:20 – 10:50   Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad. Presentation av årets demoodling av lupin.
11:00 – 11:30   Magnus Bengtsson, ekologisk odlare av sötlupin till foder.
11:30 – 12:00   Jussi Talvitie, odlare av sötlupin i Lapua, Finland.


12:00 – 13:00   Lunch


13:00 – 13:20   Ullalena Boström, SLU. Nationella provodlingar och ogräsbekämpning. (Skype)
13:20 – 13:40   Katarina Berlin, Rådgivarna Sjuhärad. Sötlupin till foder.
13:50 – 14:30   Fred Stoddard*, Helsinki University. Näringssammansättning och potential för livsmedelsframställning.
14:30 – 14: 50   Gunnar Backman,Open eye group. Lupin inom projektet Ny Svensk Mat
14:50 – 15:10   Jouni Hiltunen*, producent av livsmedel. Lupinfrön som livsmedelsråvara.


15:10-16:00   Mingel och provsmakning av livsmedel baserat på lupin
(* föreläsning på engelska- översätts)

 

Praktiskt:

Landsbygdens Rådgivningscenter, Rådde Gård, Länghem
Kaffe med tilltugg förmiddag och eftermiddag samt lunch och dokumentation ingår i anmälningsavgiften på 200 kr (betalas på plats). Uppge eventuella matallergier i samband med anmälan.

Anmälan senast den 1 oktober till katarina.berlin@radgivarna.nu Tfn: 0325-618 616

 

leader